Type funderingen

Woning herstel
Woning herstel

Wat voor type funderingen zijn er?
Woningen kunnen op staal zijn gefundeerd. Daarbij staat de woning direct op de grond, zonder gebruik van heipalen. Deze fundering is vaak breed uitgevoerd om draagvlak te creëren. Dit maakt de fundering gevoelig bij zettingen in de ondergrond. Een andere veelvoorkomende fundering is met houten heipalen. Houten heipalen kunnen aangetast worden door bacteriën en schimmels. Mogelijke andere oorzaken van het verzakken van een houten fundering zijn een verlaagde grondwaterstand en onvoldoende draagvermogen. Er werd vroeger vaak weinig onderzoek gedaan naar de ondergrond.

Woning herstel

Woningherstel.nl - Koggeweg 56 - 1607 MT - Hem - T. 06 5318 1224 - [email protected]