Meest gestelde vragen

Woning herstel
Woning herstel

Meest gestelde vragen
Hieronder treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is de oorzaak van de verzakking?
Mogelijke oorzaken zijn:
- Inklinken van klei- en veengrond door wisselende grondwaterstand.
- Funderingspalen met onvoldoende draagkracht.
- Geen funderingspalen aangebracht.
- Lekkage van riolering waardoor zand onder de fundering wegspoelt.

Wanneer wordt er gekozen voor funderingspalen?
In veel gevallen is de woning voorzien van heipalen die op een diepte tussen de 3 en 30 meter aangebracht zijn. Om zettingen te voorkomen ten opzichte van de woning dient naar hetzelfde niveau gefundeerd te worden. In andere gevallen kunnen wij de grond injecteren om meer draagvermogen te creëren. Soms is een combinatie van funderingspalen en grondinjectie de oplossing, wij passen beide systemen veelvuldig toe.

Wanneer is grond injecteren mogelijk?
In enkele gebieden kunnen wij de grond injecteren om meer draagvermogen te behalen, echter kan dan alleen garantie afgegeven worden op het product en niet op de invloed van de ondergrond. Dit systeem bevelen wij alleen aan indien het om grote oppervlaktes vloer gaat en/of als er opnieuw zetting op termijn acceptabel is. Voor deze situatie is het systeem geschikt en veroorzaakt weinig overlast. 

Hoe wordt de constructie berekend?
Het uniek ontwikkelde systeem van Woningherstel is berekend en goedgekeurd door de constructeur. Hierbij is met name rekening gehouden met de dwarskracht die op de buispalen komt en de overbrenging op de bestaande fundering. 

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd?
Naast het aanbrengen van de heipalen met consoles is de kans aanwezig dat rioleringen en/of leidingen tijdelijk of definitief veranderd dienen te worden. Hiernaast dienen de sparingen die later dichtgezet zijn vrij gemaakt te worden, denk hierbij aan de aansluitingen op gevels en dak. Al deze werkzaamheden kunnen door het team van Woningherstel uitgevoerd worden, geen wisselende onderaannemers dus 1 team en 1 aanspreekpunt.

Is er kans op schade door de werkzaamheden?
Door gebruik van onze speciaal ontwikkelde micro heistelling kunnen wij op iedereen locatie schadevrij de buispalen trillingsarm aanbrengen. Door onze werkwijze ontstaat er geen schade aan belendende panden en straatwerk.

Hoe zijn de werkzaamheden verzekerd?
Voor de werkzaamheden hebben wij een doorlopende CAR en WA-verzekering bij Delta-Lloyd. Hierdoor zijn al onze werken automatisch verzekerd.  

Wat is een sondering?
Een sondering is een diagram waar de opbouw van de grondsamenstelling wordt weergegeven . Van belang is op welk niveau draagvermogen aanwezig is. De diepte van de nieuwe heipalen wordt bepaald aan de hand van de sondering.

Hoelang duren de werkzaamheden?
De gemiddelde duur van een normale aanbouw bedraagt 3 tot 5 werkdagen. Dit is inclusief eventueel her bestraten, herstellen van stucwerk en gevelherstel.

Kan opdrachtgever blijven wonen tijdens de werkzaamheden?
In de meeste gevallen kunnen de werkzaamheden vanaf buiten worden uitgevoerd.
Indien er in het gebouw ook werkzaamheden verricht moeten worden zorgen wij voor minimale overlast.

Wat is het verschil tussen stabiliseren en vijzelen?
In beide gevallen brengen wij buispalen met consoles aan die onder of aan de bestaande fundering komt. Bij stabiliseren wordt de fundering alleen op spanning gezet zodat de heipalen belast worden, dit laatste is belangrijk om zetting op de nieuwe buispalen uit te sluiten. 
Bij het vijzelen gaan wij met hetzelfde systeem de fundering vijzelen naar de gewenste hoogte.  Hierna wordt er bekisting aangebracht en het geheel gevuld met constructiebeton.

Wat zijn de kosten van het rechtzetten?
Een exacte prijsopgave kan pas gegeven worden op het moment dat wij uw situatie ter plekke hebben bekeken en beoordeeld. Tevens is de toegankelijkheid, de sondering (diepte heipaal) en mate van verzakking mede bepalend voor de prijs. Vaak bedragen de kosten rond de 35 % van de vervangingswaarde.

Wat is de garantie op de werkzaamheden?
Standaard worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de BRL5025 uitvoeringsrichtlijn, hierbij geven wij 25 jaar garantie op de nieuwe constructie.  

Kan de opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoeren om kosten te besparen?
Er kan gekozen worden om enkele werkzaamheden zelf uit te voeren, denk hierbij aan sparingen vrijmaken en eventueel straatwerk verwijderen en terugplaatsen.

Wat is de doorloop tijd van aanvraag website tot start werkzaamheden?
Na het invullen van het contactformulier nemen wij telefonisch contact met u op om de situatie door te nemen. Hierna plannen wij een afspraak in om de situatie ter plekke te bekijken en te beoordelen. Aan de hand van archiefgegevens, uw informatie en de situatie ter plekke wordt er een heldere offerte uitgebracht met een vast offerte bedrag zonder stelposten en verrekeningen. Na akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging en wordt de uitvoering in overleg met u ingepland. Afhankelijk van de werkzaamheden kan deze 1e fase binnen enkele weken afgerond worden. De tijd tussen opdrachtbevestiging en uitvoering variëert tussen de 2 en 16 weken.

Welke informatie is nodig voor een offerte?
Bij aanvraag offerte kunnen wij geheel vrijblijvend informatie opvragen over uw gebied, de onderstaande informatie is geen vereiste voordat u contact opneemt. 
De onderstaande informatie is indien beschikbaar gewenst:
- Bestaande tekeningen van de woning (en aanbouw/serre/garage/erker)
- Sondering van de locatie.
- Informatie over de bestaande funderingspalen van de woning.
Deze gegevens kunt u opvragen bij uw gemeente.

Woning herstel

Woningherstel.nl - Elbaweg 44 - 1607 MP - Hem - T. 06 5318 1224 - info@woningherstel.nl